59.1
...

اطلاعات بیشتر
کانن 350 دی
دسته بندی

اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/02/03
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت