تا برف

54.1
تا برف

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/09/26
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/10/15
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت