بدون عنوان

51.7
بدون عنوان

اطلاعات بیشتر
دریای فرح آباد - ساری
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/05/04
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت