يك پنجره

55.8
يك پنجره

پنجره


اطلاعات بیشتر
يک پنجره براي ديدن / يک پنجره براي شنيدن / من در پناه پنجره ام / با آفتاب رابطه دارم.
دسته بندی

اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/10/22
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسی.
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت