آبی آب

50.7
آبی آب

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/02/23
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/800
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/02/21
محل عکاسیکاشان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت