ديدني

9.9
ديدني

شمال


اطلاعات بیشتر
تخريب پوشش گياهي
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1394/06/22
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیشمال جاده دوهزار
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت