مخملين

56.5
مخملين

اطلاعات بیشتر
ندارد
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/07/23
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/04/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت