ببار ای ابر

55.0
ببار ای ابر

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/10/21
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/10/18
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت