آرامش قبل از طوفان

59.9
آرامش قبل از طوفان

اطلاعات بیشتر
همانطور که مشاهده می کنید خطای کجنمایی چلیکی در عکس به چشم میخوره که بخاطر ضعف لنز در وایدترین حالت آن است ... توصیه می کنم دوستانی که از دوربینها مگا زوم استفاده می کنند از وایدترین حالت بخاطر خطای چلیکی و ازتله ترین حالت بخاطر خطای بالشتکی ، حتی المقدور استفاده نکنند.
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/08
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/1000
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/01/01
محل عکاسیبندرعباس
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت