بادگير

50.6
بادگير

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/03/03
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1383/04/01
محل عکاسیيزد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت