نقشی دیگر

54.2
نقشی دیگر

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/10/19
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسیمشهد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت