کاشیهای تکیه معاون

49.1
کاشیهای تکیه معاون

اطلاعات بیشتر
تکیه معاون الملک کرمانشاه خصوصا به مدد کاشیهای زیبایش مظهری از پیوند زیبای معماری و کاشی کاری است. بنای تکیه را بسیاری از صاحبنظران کم نظیر و در مواردی بی نظیر دانسته اند. ویژگیهای آن چون غنای تصویری در کاشی کاری، تنوع در رنگهای به کار رفته، تنوع در نوع ساخت کاشی ها به صورت برجسته ، نیمه برجسته
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/08/08
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/30
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/03/07
محل عکاسی تکیه معاون الملک کرمانشاه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت