the aghast - وحشت

57.4
the aghast - وحشت

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/24
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/09/09
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت