طويله سبز

52.4
طويله سبز

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/07/21
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/30
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/01/05
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت