ابر و باد

57.6
ابر و باد

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/12/01
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/800
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/11/24
محل عکاسیياسوج
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت