شکوه رنگین

26.6
شکوه رنگین

اطلاعات بیشتر
ممنونم که می بینید
دسته بندی

فوتوگرافيک


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/06/04
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت