شاخه گلي براي...

55.3
شاخه گلي براي...

اطلاعات بیشتر
تقديم به بچه هاي با معرفت
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/10/14
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1383/01/01
محل عکاسیپارك ساعي
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت