" سر به زير "

53.4
" سر به زير "

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/09/14
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت