زير پرچم

50.6
زير پرچم

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

زندگي روزمره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/10/26
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/5
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسیكوهسنگي
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت