پرتره

58.6
پرتره

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/11/03
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسیآتليه چشمک
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت