خشن یا درمانده

46.6
خشن یا درمانده

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/02/23
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت