زنداني

55.4
زنداني

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/09/25
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/4
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/09/22
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت