بدون عنوان

55.9
بدون عنوان

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/07
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/50
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت