53.6
...

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/01/19
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت