زندگی به روایتی دیگر

61.3
زندگی به روایتی دیگر

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

ماکرو


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/10/23
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1384/05/01
محل عکاسیتهران
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت