سوفیا نیست

56.1
سوفیا نیست

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/03/01
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسیترکیه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت