56.5
...

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مراسم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/08/27
گالریعمومی ، محبوب
دوربینEOS 600D
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسی...
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت