باد و درخت ایستا

60.6
باد و درخت ایستا

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/30
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/400
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/08
محل عکاسیشاهرود
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت