يك قدم مانده به شمر!

52.3
يك قدم مانده به شمر!

اطلاعات بیشتر
بنام حضرت دوست   شب هفت امام حسين گذشت.نقل داستاني از كودكي شايد به گير دادن هاي مازيار منصف بيارزد!! مراسم عاشورا در ذهن كودكيم با دوچيز، تلخ آغاز مي شه. "تعزيه" و" قمه زني".قمه زني نياز به توجيهِ تلخي نداره .كراهت از سر و روش مي باره.اما شبيه خواني چرا. از جمله ادوات اين مراسم اسبه.من يا
دسته بندی

مراسم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/05
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسیتهران
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت