63.5
777

اطلاعات بیشتر
کمی شباهت داره... بغییر از موتور 777 که رویلزریوز و این  اسم  موتورش عضله ست
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/08
گالریعمومی ، الهام بخش ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت