نوعی دیگر

52.0
نوعی دیگر

اطلاعات بیشتر
معمولا برگهای خزان زده به خاک میافتند اما گاهی وقتها سرنوشتشان به نوعی دیگررقم می خورد. این برگ همان گرفتاراست. 
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/08/16
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/500
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/06/13
محل عکاسیگرگان - زیارت
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت