نیلبرگ

60.2
نیلبرگ

اطلاعات بیشتر
این جاده ، جاده ای است که به چشمه نیلبرگ رامیان منتهی میشه قبلا زاویه مقابل رو هم گذاشته بودم . چشمه نیلبرگ با من بخوان دوباره ، شعر رسای چشمه               ای روح سبز باران ، ای همنوای چشمه شعر روان آب است تصنیف آف
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/07/18
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/08/21
محل عکاسیرامیان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت