غروب زریوار

55.7
غروب زریوار

اطلاعات بیشتر
کمی گرفتار مشکل کیفیت زیر 120 ک.ب شده. لطفا سایز بزرگتر را ببینیدسایز بزرگتر:http://bsurprised.aminus3.com/image/2008-07-02.html
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/04/15
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/400
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/03/16
محل عکاسیدریاچه زریوار، مریوان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت