يادهای کودکی

53.9
يادهای کودکی

اطلاعات بیشتر
..
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/03/11
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/02/10
محل عکاسی...
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت