سكوت سبز

55.5
سكوت سبز

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/02/03
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/640
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/29
محل عکاسیكلاردشت
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت