همه با هم

26.6
همه با هم

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/30
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/30
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت