خدایا کمکم کن

53.4
خدایا کمکم کن

اطلاعات بیشتر
ناموس عشق و رونق عشاق می برند / عیب جوان و سرزنش پیر می کنند 
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/01/26
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/2000
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسیاتاقم
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت