بدون عنوان

26.6
بدون عنوان

آسمان انعکاس برکه مرداب


اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت ، مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1390/08/28
گالریعمومی
دوربینD90
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1390/08/27
محل عکاسیتهران- گلابدره
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت