...........

53.3
...........

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

زندگي روزمره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/10/11
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/10/01
محل عکاسیخیابان انوشیروان-اصفهان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت