موج شكن

52.4
موج شكن

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/06/02
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/05/20
محل عکاسیمرداب انزلي
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت