یک رایحه

62.0
یک رایحه

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/07/23
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت