دست نزن فقط ببین

56.4
دست نزن فقط ببین

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

ماکرو


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/05/10
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/05/04
محل عکاسیدامنه اشترانکوه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت