4 شنبه سوري

53.9
4 شنبه سوري

اطلاعات بیشتر
صداي ملايم سوختن چوب هاي تلنبار شده براي آتش چهارشنبه سوري در ميان هياهوي انفجار هاي كوچك و بزرگ و صداي آدم ها و آژير و بوق و ... گم ميشود. همان طور كه صداي قاشق زني گم شد و رفت به ميان داستان ها.
دسته بندی

مراسم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/12/25
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/12/23
محل عکاسیتهران
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت