خدانگهدار

62.3
خدانگهدار

اطلاعات بیشتر
از تمامي دوستاني كه تو اين مدت به خاطر حرفهاي من  . شوخي هام و ... ناراحت شدن عذرخواهم دست همتونو ميبوسم با آرزوي موفقيت روز افزون براي تك تك شما عزيزان يا حق
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/07/14
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر2
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت