خوان اول

58.6
خوان اول

اطلاعات بیشتر
از مجوعه شاهنامه خوانی
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/01/06
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسیگالری طراحان ازاد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت