54.9
یرما

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/10/19
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر2
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/10/18
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت