59.4
.....

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/10/05
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/09/11
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت