52.9
خسته

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/02/29
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/10/26
محل عکاسیآبادان(اروند کنار)
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت