نواي سكوت

64.0
نواي سكوت

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1394/06/16
گالریعمومی ، الهام بخش ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیمحيط داخلي
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت