مفهوم استتار

63.7
مفهوم استتار

اطلاعات بیشتر
تقذیم به تمامی بچه های خوب خرمدره
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/02/27
گالریعمومی ، الهام بخش ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسیمنطقه حفاظت شده بیدوئیه کرمان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت